Gagnefs

Släktforskarförening

En hälsning från vår ordförande,

2015 går mot sitt slut och och vi kan glädja oss åt ett ökande intresse för släktforskning. Under året som gått har vi genomfört 3 grundkurser med tillsammans 22 deltagare, och 4 välbesökta medlemsmöten som avhandlade:

  • Storskiftets genomförande i i Gagnef
  • Vad finns i övriga arkiv i Gagnef?
  • Flmförevisningen Från källorna till havet
  • Studiebesök på Landsarkivet i Uppsala

 

Snart är det dags för planering av ett nytt verksamhetsår, hör gärna av er till styrelsen med tankar och idéer! Något förslag till kurs eller cirkel?

 

God Jul och Gott Nytt År

önskar Gagnefs Släktforskarförening/Roger Mattsson ordf.

Hänt sedan sist....

Under hösten har styrelsen haft en minikurs i föreningskunskap under Sven-Inge Perssons ledning.

Han har bl a hjälpt oss att se över föreningens stadgar. Som resultat av det kommer styrelsen att föreslå några stadgeändringar på nästa årsmöte.

 

Som tack för väl genomförd kurs uppvaktades

han med blommar av styrelsen.

Besök på Landsarkivet i Uppsala

De medlemmar som hörsammat inbjudan om besök på Landsarkivet i Uppsala fick en guidad visning och bra information om av vad som finns tillgängligt i arkiven där.

Vi fick se dolda skatter som stora vackra kartor över Gagnefs socken, skallgångskarta över vargjakt i Torsångstrakten, en mystisk fiol från Bäsna, en bok över Mockfjärds lasarettsmedel och mycket annat spännande.

Dessutom hade vi tillgång till forskarsal och material som inte är digitaliserat med möjlighet att fotografera eller beställa kopior av. Med andra ord, en toppendag för släktforskare.

Bengt Erkers överlämnar sin forskning om Floda till Gagnefs Släktforskarförening

Forskningen handlar om invånarna i Floda församling som han följt från 1731 och framåt. Han gör därmed sin forskning tillgänglig för allmänheten via släktforskarföreningen.

Det öppna medlemsmötet i Himmilsgården den 18 nov, då Erik Sköldebrant visade Anders Åströms film Med Dalälven - Från Källorna till havet, lockade ett 90-tal besökare.

Eriks morfar Anders Åström producerade filmen för 90 år sedan efter Karl Erik Forslunds bok Med Dalälven.

 

Vi fick under 2 timmar följa vackra miljöer med midsommardans och timmerflottning utefter vattnets väg från källorna till Väster- och Österdalälvarna, till älvarnas förening och en bit på vägen till Östersjön.

 

Måndagen den 9 november visade Mockfjärds Hembygsförening gamla Mockfjärdsbilder i skolans matsal inför en stor publik. Många roliga och intressanta bilder, nedan en bild på när Pell Anna Persdotters son Per stod i begrepp att utvandra till USA år 1881. Trugorna (snöskorna) för hästen ligger på kofferten.

Pell Anna följde så småningom efter Per och bosatte sig hos honom i Blomkest USA.

 

 

Vad vet vi om byarna i Gagnef?

Det var frågan man sökte svar på vid träffen i Adelborgsalen Djurås.

 

Svaret blev att det finns mycket samlat och dokumenterat, men att en hel del material inte är säkert arkiverat och tillgängligt för vem som helst.

En del byar har lämnat sitt material till bibliotek eller Arkivcentrum Dalarna, andra har sparat i egna arkiv eller hemma hos något byombud.

Viktigt att ta med sig från dagens övning är att originaldokument och bilder bör sparas för framtiden på ett säkert sätt, - och att spara digitalt gör informationen mera lättillgänglig.

 

 

 

Här är några av dem som berättade om hanteringen av befintlig bydokumentation.

Ulrika Olsson, Linnea Olsson, Leif Lorentzon, Lars-Olof Nordesjö och Claes Svedberg

Släktforskardagarna i Nyköping blev lyckade för Gagnefs Släktforskarförening.

Många intresserade besökte den monter som vi delade med Dalfolk och Ovansiljans släktforskare och där man gemensamt fick svara på frågor som berörde stora delar av Dalarna.

 

 

 

 

 

 

Vår monter lockade med kunniga utställare och goda "Gagnefsbakelser".

Lördagen den 25 april möttes flera av Dalarnas släktforskarföreningar i Gagnefs Släktforskarförenings lokaler i Mockfjärd under parollen "Dalasamverkan".

Föreningarna möts 1-2 ggr per år för att utbyta erfarenheter och tipsa varandra om hur verksamheten kan förnyas och utvecklas, och som namnet säger, samverka.

Den här gången var det vår tur att stå för värdskapet, nästa gång blir det Släkt och Bygd i Borlänge som står som arrangörer.

 

 

Vi började med kaffe och smörgås, deltagarna hade rest från Mora, Rättvik, Falun, Borlänge och Avesta för att delta mötet

Sedan vidtog en givande förmiddag, bl a diskuterades nyttan av att delta som utställare med monter på Släktforskardagarna som i år hålls i Nyköping.

Vidare ventilerades olika informationskanaler som t ex hemsida och Facebook, gemensamma anbytardagar och det personliga mötet i form av "kamratträffar" där man hjälper varandra att forska och att tyda svårläsliga texter samtidigt som man har en trevlig samvaro.

Från medlemsmötet lördagen den 18 april 2015

Vår nya ordförande Roger Mattsson hälsade ett tjugotal åhörare välkomna till dagens medlemsmöte

 

Lars-Olof Nordesjö berättade initierat om Storskiftet i Gagnefs socken, alltifrån dess historik till hur man gick till väga och hur resultatet blev.

Vi fick till ex veta att en besuttenhet (10 spannland) betraktades som måttet på en egendoms förmåga att föda sin brukare och samtidigt betala ålagd skatt.