Gagnefs

Släktforskarförening

Vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Umeå, fredagen den 19 augusti, kommer några personer som har gjort mycket för släktforskningen att uppmärksammas extra.

Lars-Olof Nordesjö från Gagnefs Släktforskarförening kommer att tilldelas ett Hedersdiplom för sina insatser. Vi i föreningen är glada och stolta över att hans insatser är uppmärksammade!

Släktforskarjouren på Djurås bibliotek

Nu har vi haft två tillfällen med släktforskarjour på biblioteket. Det har varit givande möten då flera har kommit och vi har kunnat ge och ta information.

Nu tar vi sommarlov, vi räknar med att under hösten återkomma med flera träffar.

Lite mera...

Släkt och Hembygdsforskare har sedan 1979 bedrivit gravstensinventering runt om i landet.

Man kan fritt ta del av materialet ur databasen, se www.genealogi.se

under fliken Faktabanken/ -gravstensinventeringen.

Man kan också själv bidra med foton och uppgifter till inventeringen.

 

Eskil Olsson i Bäsna har startat ett projekt för att lägga in fler uppgifter från Gagnefs kyrkogård och han vill gärna ha hjälp med det arbetet.

Kontakta honom om du vill bidra med uppgifter eller hjälpa till med registrering av detta kulturarv.

Vårhälsning till våra medlemmar

Årsmötet är avklarat och ett nytt verksamhetsår har påbörjats.

Ni som tyckte att Peter Niwongs DNA-information på medlemsmötet 31 mars gav mersmak kan pröva att gå på Caféträff med DNA i Borlänge. Kontakta Peter N för tid och plats för nästa träff.

 

Kommunbiblioteken kommer att ha SVAR (Riksarkivets digitala samlingar) installerat på en dator tillgänglig för allmänheten, så att den som vill utföra egna studier och inte har förutsättningar på hemmaplan kan forska där.

Vår ambition är att någon/några från styrelsen ska finnas på plats någon gång i månaden och då har vi föreningens egen dator med. I den finns en del andra register inlagda som kan vara intressanta.

 

Vi börjar med första träffen den 21 april på biblioteket i Djurås.

Vi hoppas att få träffa er där, för allmän kontakt, - och kanske kan vi hjälpa till med något ni undrar över.

 

Ha det gott i den gryende våren!

Gagnefs Släktforskarförenings styrelse/

Roger Mattsson, ordförande

Peter Niwong tillsammans med Yvonne Hellberg

Torsdagen den 31 mars berättade Peter Niwong initierat hur man kan gå tillväga om man vill veta mer om sina rötter och sin stora familj med hjälp av DNA.

 

 

 

Många kom för att lyssna på Peter

Det finns flera intressanta böcker i ämnet

Vid det välbesökta årsmötet, måndagen den 21 mars, förändrades styrelsen så till vida att vår sekreterare Kristina Bergman lämnade styrelsen.

Sekreterarposten övertogs av Claes Svedberg och Bengt-Åke Permats valdes in som suppleant.

Efter avslutat årsmöte berättade Lars-Olof Nordesjö om Flottbroar i Dalarna

Den nya styrelsen från vänster: Bengt-Åke Permats, Inga-Lisa Lundgren,

Lars-Olof Nordesjö, Yvonne Hellberg, Roger Mattsson, Birgitta Classon och Claes Svedberg

Kristina avtackades av ordf Roger Mattsson

för sitt mångåriga styrelsearbete med en vacker vårbukett

Hösten 2015

Lars-Olof berättade att flottbroar fanns på många ställen utmed Dalälven redan under 1600-talet.

Av de 30-tal broar som har funnits i Dalarna finns fortfarande 2 st, och båda ligger i Gagnefs kommun:

bron mellan Öster- och Västerfors och bron söder om kyrkan i Gagnefs kyrkby.

Under hösten har styrelsen haft en minikurs i föreningskunskap under Sven-Inge Perssons ledning.

Han har bl a hjälpt oss att se över föreningens stadgar. Som resultat av det kommer styrelsen att föreslå några stadgeändringar på nästa årsmöte.

 

Som tack för väl genomförd kurs uppvaktades

han med blommar av styrelsen.

Besök på Landsarkivet i Uppsala

De medlemmar som hörsammat inbjudan om besök på Landsarkivet i Uppsala fick en guidad visning och bra information om av vad som finns tillgängligt i arkiven där.

Vi fick se dolda skatter som stora vackra kartor över Gagnefs socken, skallgångskarta över vargjakt i Torsångstrakten, en mystisk fiol från Bäsna, en bok över Mockfjärds lasarettsmedel och mycket annat spännande.

Dessutom hade vi tillgång till forskarsal och material som inte är digitaliserat med möjlighet att fotografera eller beställa kopior av. Med andra ord, en toppendag för släktforskare.

Bengt Erkers överlämnar sin forskning om Floda till Gagnefs Släktforskarförening

Forskningen handlar om invånarna i Floda församling som han följt från 1731 och framåt. Han gör därmed sin forskning tillgänglig för allmänheten via släktforskarföreningen.

Det öppna medlemsmötet i Himmilsgården den 18 nov, då Erik Sköldebrant visade Anders Åströms film Med Dalälven - Från Källorna till havet, lockade ett 90-tal besökare.

Eriks morfar Anders Åström producerade filmen för 90 år sedan efter Karl Erik Forslunds bok Med Dalälven.

 

Vi fick under 2 timmar följa vackra miljöer med midsommardans och timmerflottning utefter vattnets väg från källorna till Väster- och Österdalälvarna, till älvarnas förening och en bit på vägen till Östersjön.

 

Måndagen den 9 november visade Mockfjärds Hembygsförening gamla Mockfjärdsbilder i skolans matsal inför en stor publik. Många roliga och intressanta bilder, nedan en bild på när Pell Anna Persdotters son Per stod i begrepp att utvandra till USA år 1881. Trugorna (snöskorna) för hästen ligger på kofferten.

Pell Anna följde så småningom efter Per och bosatte sig hos honom i Blomkest USA.

 

 

Vad vet vi om byarna i Gagnef?

Det var frågan man sökte svar på vid träffen i Adelborgsalen Djurås.

 

Svaret blev att det finns mycket samlat och dokumenterat, men att en hel del material inte är säkert arkiverat och tillgängligt för vem som helst.

En del byar har lämnat sitt material till bibliotek eller Arkivcentrum Dalarna, andra har sparat i egna arkiv eller hemma hos något byombud.

Viktigt att ta med sig från dagens övning är att originaldokument och bilder bör sparas för framtiden på ett säkert sätt, - och att spara digitalt gör informationen mera lättillgänglig.

 

 

 

Här är några av dem som berättade om hanteringen av befintlig bydokumentation.

Ulrika Olsson, Linnea Olsson, Leif Lorentzon, Lars-Olof Nordesjö och Claes Svedberg

Släktforskardagarna i Nyköping blev lyckade för Gagnefs Släktforskarförening.

Många intresserade besökte den monter som vi delade med Dalfolk och Ovansiljans släktforskare och där man gemensamt fick svara på frågor som berörde stora delar av Dalarna.

 

 

 

 

 

 

Vår monter lockade med kunniga utställare och goda "Gagnefsbakelser".

Lördagen den 25 april möttes flera av Dalarnas släktforskarföreningar i Gagnefs Släktforskarförenings lokaler i Mockfjärd under parollen "Dalasamverkan".

Föreningarna möts 1-2 ggr per år för att utbyta erfarenheter och tipsa varandra om hur verksamheten kan förnyas och utvecklas, och som namnet säger, samverka.

Den här gången var det vår tur att stå för värdskapet, nästa gång blir det Släkt och Bygd i Borlänge som står som arrangörer.

 

 

Vi började med kaffe och smörgås, deltagarna hade rest från Mora, Rättvik, Falun, Borlänge och Avesta för att delta mötet

Sedan vidtog en givande förmiddag, bl a diskuterades nyttan av att delta som utställare med monter på Släktforskardagarna som i år hålls i Nyköping.

Vidare ventilerades olika informationskanaler som t ex hemsida och Facebook, gemensamma anbytardagar och det personliga mötet i form av "kamratträffar" där man hjälper varandra att forska och att tyda svårläsliga texter samtidigt som man har en trevlig samvaro.

Från medlemsmötet lördagen den 18 april 2015

Vår nya ordförande Roger Mattsson hälsade ett tjugotal åhörare välkomna till dagens medlemsmöte

 

Lars-Olof Nordesjö berättade initierat om Storskiftet i Gagnefs socken, alltifrån dess historik till hur man gick till väga och hur resultatet blev.

Vi fick till ex veta att en besuttenhet (10 spannland) betraktades som måttet på en egendoms förmåga att föda sin brukare och samtidigt betala ålagd skatt.