•  
  •  

Gagnefs Släktforskarförening

  •  

Vår nya ordförande Roger Mattsson hälsade ett tjugotal åhörare välkomna till dagens medlemsmöte

 

Från medlemsmötet lördagen den 18 april 2015

Lars-Olof Nordesjö berättade initierat om Storskiftet i Gagnefs socken, alltifrån dess historik till hur man gick till väga och hur resultatet blev.

Vi fick till ex veta att en besuttenhet (10 spannland) betraktades som måttet på en egendoms förmåga att föda sin brukare och samtidigt betala ålagd skatt.

Lördagen den 25 april möttes flera av Dalarnas släktforskarföreningar i Gagnefs Släktforskarförenings lokaler i Mockfjärd under parollen "Dalasamverkan".

Föreningarna möts 1-2 ggr per år för att utbyta erfarenheter och tipsa varandra om hur verksamheten kan förnyas och utvecklas, och som namnet säger, samverka.

Den här gången var det vår tur att stå för värdskapet, nästa gång blir det Släkt och Bygd i Borlänge som står som arrangörer.

 

 

Vi började med kaffe och smörgås, deltagarna hade rest från Mora, Rättvik, Falun, Borlänge och Avesta för att delta mötet

Sedan vidtog en givande förmiddag, bl a diskuterades nyttan av att delta som utställare med monter på Släktforskardagarna som i år hålls i Nyköping.

Vidare ventilerades olika informationskanaler som t ex hemsida och Facebook, gemensamma anbytardagar och det personliga mötet i form av "kamratträffar" där man hjälper varandra att forska och att tyda svårläsliga texter samtidigt som man har en trevlig samvaro.

Släktforskardagarna i Nyköping blev lyckade för Gagnefs Släktforskarförening.

Många intresserade besökte den monter som vi delade med Dalfolk och Ovansiljans släktforskare och där man gemensamt fick svara på frågor som berörde stora delar av Dalarna.

 

 

 

 

 

 

Gagnefs Släktforskarförening har fått en inbjudan till TYSKA SLÄKTFORSKARDAGAR med temat Forskning utan gränser som kommer att hållas 2-4 okt 2015 i thüringska staden Gotha, och där Sverige är gästland. Arrangemanget omfattar en mässa med många utställare samt ett antal föredrag. Den som intresserad kan få vidare information på Släktforskning Thüringens hemsida http://www.genealogentag.de/

Vår monter lockade med kunniga utställare och goda "Gagnefsbakelser".

 

Vad vet vi om byarna i Gagnef?

 

Det var frågan man sökte svar på vid lördagens träff i Adelborgsalen Djurås.

 

Svaret blev att det finns mycket samlat och dokumenterat, men att en hel del material inte är säkert arkiverat och tillgängligt för vem som helst.

 

En del byar har lämnat sitt material till bibliotek eller Arkivcentrum Dalarna, andra har sparat i egna arkiv eller hemma hos något byombud.

 

Viktigt att ta med sig från dagens övning är att originaldokument och bilder bör sparas för framtiden på ett säkert sätt, - och att spara digitalt gör informationen mera lättillgänglig.

 

 

 

Aviserad resa med Gagnefs släktforskare till Landsarkivet i Uppsala är planerad till november. Anmälan till vår ordförande Roger Mattsson

tel 070 2244988 eller e-post

rm.sforsk@telia.com

Här är några av dem som berättade om hanteringen av befintlig bydokumentation.

Ulrika Olsson, Linnea Olsson, Leif Lorentzon, Lars-Olof Nordesjö och Claes Svedberg