•  
  •  

Gagnefs Släktforskarförening

  •  

Vår nya ordförande Roger Mattsson hälsade ett tjugotal åhörare välkomna till dagens medlemsmöte

 

Kom ihåg:

Släktforskardagarna i Nyköping 28-30 aug 2015

Årets tema: Ett gods - en värld

www.sfd2015.se

Från medlemsmötet lördagen den 18 april 2015

Intresseförfrågan...

Om ni medlemmar är intresserade av att åka till Landsarkivet i Uppsala för ett studiebesök kan vi försöka ordna ett sådant under kommande höst.

Lämna intresseanmälan till vår ordförande Roger Mattsson

tel 070 2244988 eller e-post

rm.sforsk@telia.com

Lars-Olof Nordesjö berättade initierat om Storskiftet i Gagnefs socken, alltifrån dess historik till hur man gick till väga och hur resultatet blev.

Vi fick till ex veta att en besuttenhet (10 spannland) betraktades som måttet på en egendoms förmåga att föda sin brukare och samtidigt betala ålagd skatt.

Lördagen den 25 april möttes flera av Dalarnas släktforskarföreningar i Gagnefs Släktforskarförenings lokaler i Mockfjärd under parollen "Dalasamverkan".

Föreningarna möts 1-2 ggr per år för att utbyta erfarenheter och tipsa varandra om hur verksamheten kan förnyas och utvecklas, och som namnet säger, samverka.

Den här gången var det vår tur att stå för värdskapet, nästa gång blir det Släkt och Bygd i Borlänge som står som arrangörer.

 

 

Vi började med kaffe och smörgås, deltagarna hade rest från Mora, Rättvik, Falun, Borlänge och Avesta för att delta mötet

Sedan vidtog en givande förmiddag, bl a diskuterades nyttan av att delta som utställare med monter på Släktforskardagarna som i år hålls i Nyköping.

Vidare ventilerades olika informationskanaler som t ex hemsida och Facebook, gemensamma anbytardagar och det personliga mötet i form av "kamratträffar" där man hjälper varandra att forska och att tyda svårläsliga texter samtidigt som man har en trevlig samvaro.

Inbjudan från Släkt och Bygd i Borlänge samt Falu Släktforskare

Gagnefs Släktforskarförenings medlemmar är inbjudna till en Anbytardag i Gimsbärke lördagen den 19 september mellan klockan 10:00-15:00.

Ta med din forskning, dator- eller pappersburen, sedan kan man gå runt och ta del av varandras släktforskning. Har du inget eget material är du välkommen ändå! Kostnad för deltagande inkl lättare förtäring 40 kr. Anmäl dig till Roger Mattsson senast den 12 sept.

tel 070 2244988 eller e-post rm.sforsk@telia.com

För info om Anbytarträffen se: www.fsbb.n.nu

En hälsning till alla medlemmar

Styrelsen har haft vårens sista möte och laddar nu upp inför Gagnefs marknadsdag den 17 juli, där vi kommer att finnas med ett marknadsstånd, och för Släktforskardagarna i Nyköping 28-30 aug.

Släktforskarkurs är på gång i Sifferbo bystuga till hösten, trolig kursstart i september.

Höstens medlemsmöten är under förberedande, har du som medlem något som du gärna vill belysa? Hör i så fall av dig till någon i styrelsen. Se även inbjudan nedan!

Vi vill gärna träffa er, både på marknadsdagen och i Nyköping, och hoppas på fler intresseanmälningar för resan till landsarkivet.

 

Nu önskar vi er alla en trevlig sommar!

Styrelsen/Roger Mattsson

 

 

Gagnefs Släktforskarförening har fått en inbjudan till TYSKA SLÄKTFORSKARDAGAR med temat Forskning utan gränser som kommer att hållas 2-4 okt 2015 i thüringska staden Gotha, och där Sverige är gästland. Arrangemanget omfattar en mässa med många utställare samt ett antal föredrag. Den som intresserad kan få vidare information på Släktforskning Thüringens hemsida http://www.genealogentag.de/